کلیک تولز


ارزیابی آنلاین وب با کلیک تولز

سایت کلیک تولز

تحقیقات نشان داده است که کاربران در صورتی که بارگذاری یک سایت بیش از 4 ثانیه طول بکشد، آن سایت را ترک خواهند کرد. بنابراین شما برای جلب نظر کاربران سایت و تشویق آنان به استفاده از خدمات خود بایستی نسبت به بهینه سازی سایت از نظر سرعت بارگذاری و کیفیت کارایی آن اقدام نمایید. عوامل متعددی در افزایش سرعت بارگذاری و کیفیت عملکردی یک سایت دخیل می‌باشند که گاه بصورت مستقل و گاه در راستای یکدیگر بر روی سرعت بارگذاری یک سایت موثر هستند. با توجه به اهمیت موضوع فوق و عدم وجود ابزاری بومی به زبان فارسی جهت استفاده وب مسترهای ایرانی، وب سایت کلیک تولز اقدام به ارایه خدماتی در این زمینه نموده است. کلیک تولز با استفاده از دو ابزار مهم Google Page Speed و Yahoo Yslow وب سایت شما را…

بیشتر بخوانید
ماندگار وب - 1400