تماس با ما

برای برقراری ارتباط با ماندگار وب می‌توانید از فرم تماس و یا شماره تلفن زیر استفاده نمایید، لازم به ذکر است همه‌ی موارد پیوسته با سرویس‌ها و پشتیبانی آن‌ها، تنها باید از ناحیه کاربری پیگیری شوند.

21 41 25 66 – 021


ماندگار وب - 1400