وضعیت نوشته وردپرس


سفارشی کردن وضعیت نوشته‌ها در وردپرس

وضعیت نوشته ها در وردپرس

در سیستم مدیریت محتوی وردپرس می‌توانید برای یک نوشته وضعیت خاصی را مشخص کنید به این معنا که وقتی شما از نوشته‌ها > افزودن نوشته برای ایجاد و آماده‌سازی یک نوشته اقدام می‌کنید می‌توانید از سمت چپ برگه‌ی افزودن نوشته در وردپرس فارسی در قسمت انتشار وضعیت نوشته خود را مشخص کنید. شما می‌توانید برای نوشته‌های خود وضعیت‌های گوناگونی همانند پیش نویس، زمان بندی شده، در انتظار بررسی، خصوصی و منتشر شده را انتخاب کنید اما در لیست نوشته‌های شما وضعیت نوشته‌ها بصورت ساده و بی تفاوت از یکدیگر مشخص شده‌اند که در این نوشته از ماندگار وب به چگونگی مشخص کردن وضعیت نوشته‌ها با ایجاد تفاوت در آنها خواهیم پرداخت. در دستوری که در این نوشته برای شما دوستان آماده نموده‌ایم وضعیت نوشته‌ها را با رنگ بندی کردن آنها از یکدیگر مشخص خواهیم کرد…

بیشتر بخوانید
ماندگار وب - 1400