اضافه کردن عنوان دوم به پست های وردپرس


افزودن عنوان دوم به نوشته های وردپرس

افزودن عنوان دوم به نوشته های وردپرس

عناوین،‌ نقش مهمی را در جذب خواننده بر عهده دارند. اگر شما احساس می‌کنید که باید فضای بیشتری برای عناوین در اختیار داشته باشید، می‌توانید از زیرعنوان‌ها استفاده کنید! اگر از زیرعنوان‌ها در جای مناسب آن و به خوبی استفاده کنید، می‌توانید بازدیدکننده‌های بیشتری را جذب کنید. افزونه‌ی Secondary Title این افزونه پس از نصب کادر جدیدی را به بالای عنوان نوشته اضافه می‌کند که شما باید عنوان دوم یا همان زیرعنوان را در اینجا وارد کنید. تنظیمات این افزونه نیز قابلیت‌های زیادی دارد. برای نمونه در بخش Post Types،‌ شما می‌توانید تعیین کنید که عنوان دوم برای چه بخش‌هایی (رسانه،‌ نوشته و برگه) فعال باشد!‌ یا در بخش Categories می‌توانید تعیین کنید که عنوان دوم برای چه دسته‌هایی فعال باشد! همچنین می‌توانید تعیین کنید که عناوین دوم، در پیوندهای یکتای نوشته‌ها باشند یا خیر!…

بیشتر بخوانید
ماندگار وب - 1400