ثبت دامنه


خرید و ثبت دامنه بین المللی با قیمت ارزان

ویژگی‌ها و امکانات


 • ثبت آنی و خودکار دامنه‌های بین المللی
 • مالکیت صد درصدی دامنه برای خریدار آن
 • خرید دامنه بصورت یکساله، سه‌ساله و پنج ساله
 • کنترل پنل اختصاصی برای مدیریت دامنه‌ها
 • قابلیت ترابرد دامنه‌ها به افراد و یا سایر شرکت‌ها
 • پشتیبانی همیشگی دامنه‌ها از سوی ماندگار وب

فهرست دامنه‌ها با مالکیت صد درصدی و قیمت مناسب

نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای ترابرد

ir

 • بهای ثبت5,000 تومان
 • بهای تمدید5,000 تومان
 • بهای ترابرد0,000 تومان
سفارش

com

 • بهای ثبت160,000 تومان
 • بهای تمدید160,000 تومان
 • بهای ترابرد160,000 تومان
سفارش

net

 • بهای ثبت185,000 تومان
 • بهای تمدید185,000 تومان
 • بهای ترابرد185,000 تومان
سفارش

org

 • بهای ثبت195,000 تومان
 • بهای تمدید195,000 تومان
 • بهای ترابرد195,000 تومان
سفارش

info

 • بهای ثبت240,000 تومان
 • بهای تمدید240,000 تومان
 • بهای ترابرد240,000 تومان
سفارش

co

 • بهای ثبت440,000 تومان
 • بهای تمدید440,000 تومان
 • بهای ترابرد440,000 تومان
سفارش

biz

 • بهای ثبت250,000 تومان
 • بهای تمدید250,000 تومان
 • بهای ترابرد250,000 تومان
سفارش

name

 • بهای ثبت140,000 تومان
 • بهای تمدید140,000 تومان
 • بهای ترابرد140,000 تومان
سفارش

me

 • بهای ثبت280,000 تومان
 • بهای تمدید280,000 تومان
 • بهای ترابرد280,000 تومان
سفارش

xyz

 • بهای ثبت200,000 تومان
 • بهای تمدید200,000 تومان
 • بهای ترابرد200,000 تومان
سفارش
ماندگار وب - 1399