ثبت دامنه


خرید و ثبت دامنه بین المللی با قیمت ارزان

ویژگی‌ها و امکانات


 • ثبت آنی و خودکار دامنه‌های بین المللی
 • مالکیت صد درصدی دامنه برای خریدار آن
 • خرید دامنه بصورت یکساله، سه‌ساله و پنج ساله
 • کنترل پنل اختصاصی برای مدیریت دامنه‌ها
 • قابلیت ترابرد دامنه‌ها به افراد و یا سایر شرکت‌ها
 • پشتیبانی همیشگی دامنه‌ها از سوی ماندگار وب

فهرست دامنه‌ها با مالکیت صد درصدی و قیمت مناسب

نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای ترابرد

ir

 • بهای ثبت15,000 تومان
 • بهای تمدید15,000 تومان
 • بهای ترابرد15,000 تومان
سفارش

com

 • بهای ثبت230,000 تومان
 • بهای تمدید230,000 تومان
 • بهای ترابرد230,000 تومان
سفارش

net

 • بهای ثبت310,000 تومان
 • بهای تمدید310,000 تومان
 • بهای ترابرد310,000 تومان
سفارش

org

 • بهای ثبت310,000 تومان
 • بهای تمدید310,000 تومان
 • بهای ترابرد310,000 تومان
سفارش

info

 • بهای ثبت450,000 تومان
 • بهای تمدید450,000 تومان
 • بهای ترابرد450,000 تومان
سفارش

co

 • بهای ثبت690,000 تومان
 • بهای تمدید690,000 تومان
 • بهای ترابرد690,000 تومان
سفارش

biz

 • بهای ثبت430,000 تومان
 • بهای تمدید430,000 تومان
 • بهای ترابرد430,000 تومان
سفارش

name

 • بهای ثبت230,000 تومان
 • بهای تمدید230,000 تومان
 • بهای ترابرد230,000 تومان
سفارش

me

 • بهای ثبت470,000 تومان
 • بهای تمدید470,000 تومان
 • بهای ترابرد470,000 تومان
سفارش

xyz

 • بهای ثبت270,000 تومان
 • بهای تمدید270,000 تومان
 • بهای ترابرد270,000 تومان
سفارش
ماندگار وب - 1399