ثبت دامنه


خرید و ثبت دامنه بین المللی با قیمت ارزان

ویژگی‌ها و امکانات


 • ثبت آنی و خودکار دامنه‌های بین المللی
 • مالکیت صد درصدی دامنه برای خریدار آن
 • خرید دامنه بصورت یکساله، سه‌ساله و پنج ساله
 • کنترل پنل اختصاصی برای مدیریت دامنه‌ها
 • قابلیت ترابرد دامنه‌ها به افراد و یا سایر شرکت‌ها
 • پشتیبانی همیشگی دامنه‌ها از سوی ماندگار وب

فهرست دامنه‌ها با مالکیت صد درصدی و قیمت مناسب

نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای ترابرد

ir

 • بهای ثبت5,000 تومان
 • بهای تمدید5,000 تومان
 • بهای ترابرد0,000 تومان
سفارش

com

 • بهای ثبت285,000 تومان
 • بهای تمدید285,000 تومان
 • بهای ترابرد285,000 تومان
سفارش

net

 • بهای ثبت370,000 تومان
 • بهای تمدید370,000 تومان
 • بهای ترابرد370,000 تومان
سفارش

org

 • بهای ثبت375,000 تومان
 • بهای تمدید375,000 تومان
 • بهای ترابرد375,000 تومان
سفارش

info

 • بهای ثبت470,000 تومان
 • بهای تمدید470,000 تومان
 • بهای ترابرد470,000 تومان
سفارش

co

 • بهای ثبت875,000 تومان
 • بهای تمدید875,000 تومان
 • بهای ترابرد875,000 تومان
سفارش

biz

 • بهای ثبت505,000 تومان
 • بهای تمدید505,000 تومان
 • بهای ترابرد505,000 تومان
سفارش

name

 • بهای ثبت295,000 تومان
 • بهای تمدید295,000 تومان
 • بهای ترابرد295,000 تومان
سفارش

me

 • بهای ثبت570,000 تومان
 • بهای تمدید570,000 تومان
 • بهای ترابرد570,000 تومان
سفارش

xyz

 • بهای ثبت405,000 تومان
 • بهای تمدید405,000 تومان
 • بهای ترابرد405,000 تومان
سفارش
ماندگار وب - 1399