ثبت دامنه


خرید و ثبت دامنه بین المللی با قیمت ارزان

ویژگی‌ها و امکانات


 • ثبت آنی و خودکار دامنه‌های بین المللی
 • مالکیت صد درصدی دامنه برای خریدار آن
 • خرید دامنه بصورت یکساله، سه‌ساله و پنج ساله
 • کنترل پنل اختصاصی برای مدیریت دامنه‌ها
 • قابلیت ترابرد دامنه‌ها به افراد و یا سایر شرکت‌ها
 • پشتیبانی همیشگی دامنه‌ها از سوی ماندگار وب

فهرست دامنه‌ها با مالکیت صد درصدی و قیمت مناسب

نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای ترابرد

ir

 • بهای ثبت5,000 تومان
 • بهای تمدید5,000 تومان
 • بهای ترابرد0,000 تومان
سفارش

com

 • بهای ثبت135,000 تومان
 • بهای تمدید135,000 تومان
 • بهای ترابرد135,000 تومان
سفارش

net

 • بهای ثبت165,000 تومان
 • بهای تمدید165,000 تومان
 • بهای ترابرد165,000 تومان
سفارش

org

 • بهای ثبت180,000 تومان
 • بهای تمدید180,000 تومان
 • بهای ترابرد180,000 تومان
سفارش

info

 • بهای ثبت190,000 تومان
 • بهای تمدید190,000 تومان
 • بهای ترابرد190,000 تومان
سفارش

co

 • بهای ثبت480,000 تومان
 • بهای تمدید480,000 تومان
 • بهای ترابرد480,000 تومان
سفارش

biz

 • بهای ثبت210,000 تومان
 • بهای تمدید210,000 تومان
 • بهای ترابرد210,000 تومان
سفارش

name

 • بهای ثبت170,000 تومان
 • بهای تمدید170,000 تومان
 • بهای ترابرد170,000 تومان
سفارش

me

 • بهای ثبت280,000 تومان
 • بهای تمدید280,000 تومان
 • بهای ترابرد280,000 تومان
سفارش

xyz

 • بهای ثبت210,000 تومان
 • بهای تمدید210,000 تومان
 • بهای ترابرد210,000 تومان
سفارش
ماندگار وب - 1398