ثبت دامنه


خرید و ثبت دامنه بین المللی با قیمت ارزان

ویژگی‌ها و امکانات


 • ثبت آنی و خودکار دامنه‌های بین المللی
 • مالکیت صد درصدی دامنه برای خریدار آن
 • خرید دامنه بصورت یکساله، سه‌ساله و پنج ساله
 • کنترل پنل اختصاصی برای مدیریت دامنه‌ها
 • قابلیت ترابرد دامنه‌ها به افراد و یا سایر شرکت‌ها
 • پشتیبانی همیشگی دامنه‌ها از سوی ماندگار وب

فهرست دامنه‌ها با مالکیت صد درصدی و قیمت مناسب

نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای ترابرد

ir

 • بهای ثبت15,000 تومان
 • بهای تمدید15,000 تومان
 • بهای ترابرد15,000 تومان
سفارش

com

 • بهای ثبت299,000 تومان
 • بهای تمدید299,000 تومان
 • بهای ترابرد299,000 تومان
سفارش

net

 • بهای ثبت360,000 تومان
 • بهای تمدید360,000 تومان
 • بهای ترابرد360,000 تومان
سفارش

org

 • بهای ثبت360,000 تومان
 • بهای تمدید360,000 تومان
 • بهای ترابرد360,000 تومان
سفارش

info

 • بهای ثبت560,000 تومان
 • بهای تمدید560,000 تومان
 • بهای ترابرد560,000 تومان
سفارش

co

 • بهای ثبت850,000 تومان
 • بهای تمدید850,000 تومان
 • بهای ترابرد850,000 تومان
سفارش

biz

 • بهای ثبت530,000 تومان
 • بهای تمدید530,000 تومان
 • بهای ترابرد530,000 تومان
سفارش

name

 • بهای ثبت280,000 تومان
 • بهای تمدید280,000 تومان
 • بهای ترابرد280,000 تومان
سفارش

me

 • بهای ثبت450,000 تومان
 • بهای تمدید450,000 تومان
 • بهای ترابرد450,000 تومان
سفارش

xyz

 • بهای ثبت300,000 تومان
 • بهای تمدید300,000 تومان
 • بهای ترابرد300,000 تومان
سفارش
ماندگار وب - 1400