ژنراتور پارسی ساخت ابزار خبر خوان

 1. درباره ژنراتور

  این ژنراتور به شما کمک می کند که هر چند گروه که خواستید ابزار خبر خوان خودکار آژاکسی به قالب وردپرسی سایت خود اضافه کنید هر یک از گروه های ساخته شده می توانند حداکثر دارای ده نشانی خوراک (فید) باشند و در هر دقیقه یکبار به وسیله تکنولوژی آژاکس به روز رسانی می گردند

  به عنوان یکی از مزیت های قابل توجه این ابزار می توان از داینامیک بودن کامل آن نام برد به این ترتیب ضمن اینکه می توانید از سایتهای بیشماری خروجی خوراک مطلب دریافت نمایید اما هرگز هیچ دیتایی را بر روی هاست خود ذخیره نخواهید نمود و این نکته جدا از مسائل مهم امنیتی از بالا رفتن حجم دیتابیس و در نتیجه کراش شدن جداول نیز جلوگیری می نماید.

  اطلاعات بیشتر

 2. نحوه استفاده

  شما می توانید بجز نشانی فید نشانی صحیح سایت مرجع و نام کامل سایت مرجع را نیز در فیلدهای مربوطه وارد نمایید همینطور می توانید با استفاده از علائم + و - ردیف ها را تا ده ردیف افزایش دهید برای گروهی که می سازید یک نام مناسب و همینطور نامک (الزاما نامک باید با استفاده از حروف لاتین و یا اعداد ساخته شود و برای هر گروه منحصر به آن گروه باشد و در صورتی که دو گروه در قالب شما از یک نامک یکسان استفاده کنند یکی از آن دو گروه مشاهده نخواهد گشت) تعریف نمایید
  در نهایت اطلاعات وارد شده را تایید نموده و کدها را مطابق توضیحی که قبل از هر کد درج گردیده در قالب خود جایگذاری نمایید.

  اطلاعات بیشتر

 3. استایل بندی

  نتیجه این کدها از استایل بندی های سایت شما تبعیت می نماید ولی جهت شخصی سازی نیز می توانید از کلاس ها و آی دی مشخص شده در تصویر زیر استفاده فرمایید

  به عبارت دیگر اسکلتبندی گروه ها به شکل زیر است

  
  <div class="parent-TITLEID">
  	<h3 class="h3-TITLEID">عنوان گروه </h3>
   <div id="TITLEID" class="newsclass">
    <ul>
  	<li>
  	 <a class="titlefield">عنوان یک خبر </a>
  <p class="labelfield">منبع خبر 
  <a href="نشانی مرجع" title=" NEWS ">نام مرجع</a>
  </p>
  <div class="contentfield"> خلاصه خبر </div>
  </li>
  ...
  </ul>
  </div><!-- /#TITLEID -->
  <a class="update">به روز رسانی </a>
  </div><!-- /.parent-TITLEID -->
  

  و برای استایل دادن کافیست به سلکتورهای زیر مقادیر مورد نظر را نسبت دهید.

  
  div.parent-TITLEID {}
  h3.title-TITLEID {} /* عنوان گروه */
  div#TITLEID.newsclass {} 
  #TITLEID ul {}
  #TITLEID ul li {} /* هر آیتم */
  a.titlefield {}  /* عنوان آیتم */
  p.labelfield {}  /* منبع خبر: */
  p.labelfield a {} /* نام و پیوند منبع خبر*/
  div.contentfield {} /* خلاصه خبر */
  a.update {} /* پیوند به روز رسانی دستی */
  

  در کدهای بالا TITLEID همان نامک انگلیسی است که در هنگام پر نمودن فرم ثبت نموده اید

  برای اینکه بتوانید استایل مورد نظر خود را به راحتی به اجزای خروجی این ژنراتور نسبت دهید می توانید این نمونه  را هم مشاهده فرمایید

  اطلاعات بیشتر

 4. نمونه
 5. معرفی کامل ژنراتور پارسی ساخت خبرخوان آژاکسی
گروه 1
عنوان گروه نامک گروه (لاتین)
1 نشانی rss نشانی سایت مرجع نام سایت مرجع +
2 نشانی rss نشانی سایت مرجع نام سایت مرجع +-
3 نشانی rss نشانی سایت مرجع نام سایت مرجع +-
4 نشانی rss نشانی سایت مرجع نام سایت مرجع +-
5 نشانی rss نشانی سایت مرجع نام سایت مرجع +-
6 نشانی rss نشانی سایت مرجع نام سایت مرجع +-
7 نشانی rss نشانی سایت مرجع نام سایت مرجع +-
8 نشانی rss نشانی سایت مرجع نام سایت مرجع +-
9 نشانی rss نشانی سایت مرجع نام سایت مرجع +-
10 نشانی rss نشانی سایت مرجع نام سایت مرجع -